Juan Pedro Perez

Com he arribat fins aquí? / ¿Cómo he llegado hasta aquí?

Com he arribat fins aquí?

 Sóc el Juan Pedro Pérez, tinc 40 anys i vull ser el proper alcalde del Prat. No hi ha res que em pugui fer sentir més orgullós que ser l’alcalde de la ciutat on he viscut tota la vida. A més, m’encanta el Prat. Penso que és una ciutat fantàstica on viure, plena d’espais oberts i zones verdes i amb la grandària justa per poder anar a tot arreu caminant.

Vaig ser alumne de la ja desapareguda escola de La Granja. Quantes hores jugant on ara hi ha l’escultura de la bola del món! Vaig estudiar BUP i COU a l’Institut Baldiri Guilera, i va ser allà on va despertar el meu interès per la història i la filosofia gràcies als meus professors.

Des de ben jove, ja m’interessava la política. A casa sempre s’ha debatut i hem opinat, tot i no sempre coincidir. Potser per això vaig decidir estudiar Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra.

Amb 19 anys, el meu interès per la política era tal que em vaig afiliar al Partit dels Socialistes de Catalunya. Des de sempre havia admirat dirigents com François Miterrand, Olof Palme i Felipe González, i sabia que allò que ells defensaven era el que més em representava. Tot i que en aquell moment el PSC al Prat no era l’opció fàcil (llavors es trobava a l’oposició a l’Ajuntament), era l’única opció que em podia plantejar, per tractar-se del partit que més s’ha ajustat sempre al meu posicionament polític.

No vaig trigar a tenir clar que l’àmbit local era (i és) allò que m’apassionava. La carrera de Polítiques m’ensenyava en aquells moments que la política municipal és el camí per contribuir de manera més directa en la millora de la nostra ciutat i de la vida dels nostres veïns i veïnes

Al 2003 vaig tindre l’honor d’entrar com a regidor de l’Ajuntament del Prat i des d’aquell moment he dedicat la meva vida a la nostra ciutat. La primera responsabilitat va ser la regidoria de Promoció Econòmica, el que em va permetre aprendre molt sobre el teixit empresarial i comercial del Prat. Emprenedors, empresaris i persones en recerca d’ocupació em van ensenyar com es necessiten els uns als altres.

També he tingut la oportunitat de viure de primera mà la transformació de la nostra ciutat com a regidor de Projectes Urbans i Espai Públic. La nova plaça Catalunya és un gran exemple, així com La Capsa. Confesso que aquesta última és especial per a mi, ja que són moltes les hores que vaig passar allà de més jove amb altres amants de la música com jo, compartint idees, converses… i cassettes!

En els darrers anys he pogut sumar a la meva experiència la tinença d’alcaldia d’Esports i Salut Pública, aspectes que considero essencials de la vida ciutadana. Com aficionat a l’esport, estic molt orgullós d’haver participat del foment de la pràctica esportiva al Prat i haver viscut en primera persona l’evolució de l’esport pota blava, els seus èxits i també la seva implicació en el dia a dia de la nostra ciutat.

A principis d’aquest any, també vaig ser nomenat Conseller de Turisme al Consell Comarcal del Baix Llobregat, el que m’ha permès al llarg dels últims mesos conèixer a fons la bellesa i potencial de la nostra comarca.

Arribats a aquest punt, em trobo amb plena confiança per presentar-me com a candidat a l’alcaldia del Prat. La nostra ciutat mereix un projecte que posi per davant a les persones, que garanteixi serveis públics de qualitat i que corregeixi les desigualtats des de la proximitat. Que generi riquesa i ocupació i que prioritzi l’educació i la cultura com a necessitats bàsiques per al desenvolupament personal en igualtat de condicions de la ciutadania. Un model de ciutat de progrés i ambiciós.

Tal i com començava, no hi ha res que em pugui fer sentir més orgullós que ser el proper alcalde del Prat, la meva ciutat, la nostra ciutat. M’acompanyes?

 

___________________________________________

 

¿Cómo he llegado hasta aquí?

 

Soy Juan Pedro Pérez, tengo 40 años y quiero ser el próximo alcalde del Prat. No hay nada que me pueda hacer sentir más orgulloso que ser el alcalde de la ciudad donde he vivido toda mi vida. Además, me encanta el Prat. Creo que es una ciudad fantástica para vivir, llena de espacios abiertos y zonas verdes y con el tamaño justo para poder ir andando a todas partes.

Fui alumno de la ya desaparecida escuela de La Granja. ¡Cuántas horas jugando donde ahora está la escultura de la bola del mundo! Estudié BUP y COU en el Instituto Baldiri Guilera, y fue allí donde despertó mi interés por la historia y la filosofía, gracias a mis profesores.

Desde muy joven, ya me interesaba la política. En casa siempre hemos debatido y opinado, aunque no siempre coincidiésemos. Quizás por eso decidí estudiar Ciencias Políticas en la Universidad Pompeu Fabra.

Con 19 años, mi interés por la política era tal que me afilié al Partit dels Socialistes de Catalunya. Siempre había admirado a dirigentes como François Miterrand, Olof Palme y Felipe González, y sabía que aquello que ellos defendían era lo que más me representaba. A pesar de que en aquel momento el PSC en el Prat no era la opción fácil (entonces estaba en la oposición en el Ayuntamiento), era la única opción que me podía plantear, por tratarse del partido que más se ha ajustado siempre a mi posicionamiento político.

No tardé en tener claro que el ámbito local era (y es) lo que me apasionaba. La carrera de Políticas me enseñaba por aquel entonces que la política municipal es el camino para contribuir de manera más directa en la mejora de nuestra ciudad y de la vida de nuestros vecinos y vecinas.

En 2003 tuve el honor de entrar como concejal en el Ayuntamiento del Prat y desde aquel momento he dedicado mi vida a nuestra ciudad. La primera responsabilidad fue la concejalía de Promoción Económica, lo que me permitió aprender mucho sobre el tejido empresarial y comercial del Prat. Emprendedores, empresarios y personas en busca de empleo me enseñaron cómo se necesitan los unos a los otros.

También he tenido la oportunidad de vivir de primera mano la transformación de nuestra ciudad como concejal de Proyectos Urbanos y Espacio Público. La nueva plaza Cataluña es un gran ejemplo, así como La Capsa. Confieso que esta última es especial para mí, ya que son muchas las horas que pasé allí de más joven con otros amantes de la música como yo, compartiendo ideas, conversaciones… ¡y cassettes!

Durante los últimos años, he podido sumar a mi experiencia la tenencia de alcaldía de Deportes y Salud Pública, aspectos que considero esenciales de la vida ciudadana. Como aficionado al deporte, estoy muy orgulloso de haber participado del fomento de la práctica deportiva en el Prat y haber vivido en primera persona la evolución del deporte pota blava, sus éxitos y también su implicación en el día a día de nuestra ciudad.

A principios de este año, también fui nombrado Consejero de Turismo en el Consell Comarcal del Baix Llobregat, lo que me ha permitido a lo largo de los últimos meses conocer a fondo la belleza y potencial de nuestra comarca.

Llegados a este punto, me encuentro con plena confianza para presentarme como candidato a la alcaldía del Prat. Nuestra ciudad merece un proyecto que ponga por delante a las personas, que garantice servicios públicos de calidad y que corrija las desigualdades desde la proximidad. Que genere riqueza y empleo y que priorice la educación y la cultura como necesidades básicas para el desarrollo personal en igualdad de condiciones de la ciudadanía. Un modelo de ciudad de progreso y ambicioso.

Tal y como empezaba, no hay nada que me pueda hacer sentir más orgulloso que ser el próximo alcalde del Prat, mi ciudad, nuestra ciudad. ¿Me acompañas?

 

___________________________________________